Poziv za davanje mišljenja na nacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

13.11.2019


Privrednoj/Gospodarskoj komori F BiH je od strane Skupštine Kantona Sarajevo, dostavljen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Kantona Sarajevo, na davanje primjedbi, prijedloga i mišljenja.

Obzirom da je za pribavljanje mišljenja i komentara na nacrt ovog Zakona ostavljen rok  do 30.11.2019.godine, neophodno je da svi  na koje se odnosi primjena ovog Zakona, daju svoje mišljenje, kako bi smo zajedničkim prijedlozima i inicijativama uticali na donošenje najoptimalnije prihvatljivih rješenja.

Cijeneći značaj ovog Zakona, molimo Vas da date Vaš doprinos i da nam dostavite mišljenje i sugestije na isti, na fax br. 033/217-783 i /ili na e-mail: a.keco@kfbih.com – kontakt osoba  Amela Kečo- zamj.dir.Sektora za ekonomske i pravne poslove.

Tekst nacrta zakona možete preuzeti ovdje.
Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)