Poziv za davanje prijedloga za suspenziju carinskih stopa za 2020. godinu

05.04.2019


Kao i ranijih godina, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Privredna/Gospodarska komora FBiH i Privredna komora RS, pripremaju prijedlog za produženje i izmjene/dopune "Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2020".

S tim u vezi, pozivamo Vas da nam do 22.04.2019. godine dostavite Vaše prijedloge tarifnih brojeva sirovina i materijala koje koristite u procesu vlastite proizvodnje, a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Svoje prijedloge možete dostaviti na e-mail adresu: a.malisevic@kfbih.com ili fax: 033/217-783. Kontakt osoba u P/G K FBiH je Almin Mališević (kontakt telefon: 033/566-306).

Više informacija u vezi dostave prijedloga možete pronaći ovdje.Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)