POZIV ZA DOSTAVLJANJE MIŠLJENJA NA TEKST NACRTA ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU

18.01.2017

Poštovani,

obavještavamo Vas da je u Privrednoj/Gospodarskoj komori Fedearcije dostavljen zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija  za dostavljanje prijedloga i sugestija na tekst prednacrta Zakona o elektronskom potpisu Federacije BiH.

Obzirom da je navedeni zakon u fazi izrade i da se njegovo  donošenje očekuje u 2017. godini, neophodno je da u izradu teksta zakona budu uključeni i oni na koje se odnosi buduća primjena, kako bi smo zajedničkim prijedlozima i inicijativama uticali na donošenje najoptimalnije prihvatljivih zakonskih rješenja.

Obzirom na  značaj ovog zakona, a posebno jer se radi o novinama u našem zakonodavnom sistemu, molimo Vas da date Vaš doprinos i da nam dostavite mišljenje i sugestije na prednacrt Zakona najkasnije do  30.01.2017.godine, na fax br. 033/217-783 i /ili na e-mail: a.keco@kfbih.com.  Amela Kečo- zamj.dir.Sektora za ekonomske i pravne poslove.

S poštovanjem,

PRILOG : -  radna verzija nacrta Zakona o elektronskom potpisu  F BiH

PREDSJEDNIK
dr.sc.Marko Šantić dipl.ecc.


Tekst nacrta Zakona možete preuzeti OVDJE.