POZIV ZA DOSTAVLJANJE MIŠLJENJA NA TEKST NACRTA ZAKONA O STEČAJU

03.02.2017


Poštovani,

Obavještavamo vas da je sukladno Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, donesnenim  na 13. redovitoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj dana 13.12.2016. godine i Zaključkom Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, donesenim na 12. izvanredoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, održanoj dana 29.12.2016. godine, utvrđeno da Nacrt zakona o stečaju može poslužiti kao temelj za izradu prijedloga Zakona.

Ovim zaključkom je određen rok od 45 dana da se provede javna rasprava, kako bi svi zainteresirani mogli dostaviti eventualne primjedbe, sugestije i prijedloge na nacrt ovog Zakona.

Obzirom da je navedeni zakon u fazi izrade i da se njegovo  donošenje očekuje u 2017. godini, neophodno je da u izradu teksta zakona budu uključeni  svi zainteresirani, kako bi smo zajedničkim prijedlozima i inicijativama uticali na donošenje najoptimalnije prihvatljivih zakonskih rješenja.

Obzirom na  značaj ovog zakona, molimo Vas da date Vaš doprinos i da nam dostavite mišljenje i sugestije na nacrt Zakona najkasnije do  05.03.2017.godine, na fax br. 033/217-783 i /ili na e-mail: a.keco@kfbih.com.  Amela Kečo- zamj.dir.Sektora za ekonomske i pravne poslove.

S poštovanjem,

PRILOG : -  nacrt Zakona o stečaju  F BiH


PREDSJEDNIK
dr.sc.Marko Šantić dipl.ecc.
Tekst nacrta Zakona možete preuzeti OVDJE.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)