Poziv za iskazivanje interesa za učešće na mini sajmu u Siegenu u Njemačkoj

01.07.2020


Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, dopisom se obratilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u kojem informiše o službenoj posjeti Generalnog konzulata BiH iz Frankfurta, Trgovinsko-industrijskoj komori Siegen (IHK).

Trgovinsko-industrijska komora Siegen je samoupravno tijelo svih kompanija u regiji Siegen-Wittgenstein i Olpe, koja pripada jednoj od najrazvijenijih pokrajina u SR Njemačkoj.  Najvažniji sektor u pokrajini je metalna industrija.

Na inicijativu Generalnog konzulata BiH, rukovodstvo Komore Siegen predložilo je održavanje mini sajma. Sajam  podrazumijeva spajanje zainteresiranih kompanija članica IHK Siegen i predstavnika bh. kompanija.  Predstavnici kompanija iz BiH bi imali priliku da se prezentiraju i da razgovaraju o poslovnoj saradnji, partnerstvima i ulaganjima.

Imajući u vidu navedeno, pozivamo kompanije metalske industrije u BiH, koje su zainteresirane za učešće na mini sajmu u Njemačkoj da dostave popunjen prijavni obrazac na e-mail: a.malisevic@kfbih.com.


Dopis MVP BiH