POZIV ZA SUDJELOVANJE - MOSTARSKI SAJAM 2016

03.04.2016
Privredna/Gospodarska Komora Federacije BiH poziva sve privredne/gospodarske subjekte BiH da se predstave na 19.međunarodnom sajmu gospodarstva MOSTAR 2016.

Sajam se održava u Mostaru od 12.-16.4.2016. g.

Ova sajamska manifestacija najveći je privredni/gospodarski događaj u Bosni i Hercegovini i Regiji te samim tim i jedinstvena prilika za kvalitetan nastup i prezentaciju Vaše kompaniju potencijalnim domaćim i inozemnim korisnicima.

Svi privredni/gospodarski subjekti zainteresirani za nastup na Mostarskom sajmu mogu se obratiti P/G Komore FBiH:


Kontakt osoba:

Dario Planinić,dipl.oec
Privredna/Gospodarska Komora FBiH
Ured Mostar
Mail: d.planinic@kfbih.com
Mob: 063 481 600

Ili direktno upravi Sajma:
Tel: 036 350 080, 036 350 194
Mail: info@mostarski-sajam.com

Više informacija na : www.mostarski-sajam.com