Poziv za sudjelovanje na "Međunarodnu poslovnu konferenciju Kantona Sarajevo 2016"

23.09.2016


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH poziva zainteresirane privredne subjekte na ‘’Međunarodnu poslovnu konferenciju Kantona Sarajevo 2016’’ koja će se održati 29. septembra 2016. godine u Sarajevu, Hotel Holiday-Europa Group, na adresi: Zmaja od Bosne br.4 , a koja je u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Cilj Konferencije je predstavljanje potencijalnih investicijskih destinacija Kantona Sarajevo, kao i razmjena informacija o poslovnim izazovima današnjice.

Ovom prilikom biti će održani i B2B sastanci.

Više informacija možete pronaći na linku
www.vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/medunarodna-poslovna-konferencija-kanton-sarajevo

Poziv preuzeti ovdje.
Program preuzeti ovdje.