POZIV ZA UČEŠĆE NA POSLOVNIM SUSRETIMA BH - ČEŠKA

kfbih 07.10.2015

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine je obaviještena od strane Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH da će se u okviru posjete privredne delegacije Republike Češke održati poslovni susreti bosanskohercegovačkih i čeških firmi.

Poslovni susreti će biti organizovani u prostorijama V/STK BiH dana 15.10.2015., sa početkom u 9:00 sati.

U okviru plenarnog dijela programa predviđena su obraćanja gosp. Nemanje Vasića, predsjednika VTK/STK BiH, gosp. Mirka Šarovića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, gosp. Lubomira Zaoraleka, ministra vanjskih poslova Republike Češke, te predstavnika Agencije za promociju stranih investicija BiH (FIPA-e).

Nakon plenarnog dijela, planirani su bilateralni susreti privrednika.

Kompanije zainteresirane za učešće na poslovnim susretima potrebno je da popunjenu prijavu za učešće dostave najkasnije do 12. oktobra 2015. godine na e-mail mersiha.selmanovic@komorabih.ba ili na fax: 033 566 239.

Pozivno pismo, Program, Prijavu učešća i Profile čeških firmi možete naći na stranici V/STK BiH : www.komorabih.ba .


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)