PREDSJEDNIK TURSKE ASOCIJACIJE EKOAVRASYA POSJETIO P/G KOMORU FBiH

26.04.2016
Delegacije turskih privrednika  Asocijacije Ekoavrasya iz Ankare, predvođena predsjednikom gospodinom Hikmetom Erenom u pratnji  predsjednika Asocijacije TUBSIAD-a, Tursko Bosanskog udruženja privrednika, gospodinom Abdurrahmanom Uevakom, posjetila Privrednu/Gospodarsku komoru Federacije BiH.

Na sastanku je razgovarano o mogućnostima buduće saradnje između privrednika dviju zemalja.

Emir Pašić, voditelj Centra za međunarodnu saradnju P/GKFBiH, ukazujući gostoprimstvo privrednicima iz Turske goste je upozno sa radom i  aktivnostima  komorskog sistema Federacije BiH.

Predsjednik Eren se zahvalio  na prijemu te još jednom istakao značaj Bosne i Hercegovine kao zemlje za  turske privrednike, naglašavajući da tradicionalno dobre prijateljske odnose između dvije zemlje treba iskoristiti i na privrednom planu.

Gospodin Uevak, je u kratkim crtama predstavio dosadašnje aktivnosti TUBSIAD-a, istićući ulogu kao i važnost saradnje sa Komorom za turske privrednike koji posluju u Bosni i Hercegovini.

Gosti su upoznati sa potencijalima kojima raspolaže  Bosna i Hercegovina a koji su zbog nedostatka investicija u velikoj mjeri neiskorišteni.

Fokus je stavljen na strateški razvojne industrijske grane poput  metalne, drvne, tekstilne, prehrambene, kao i na  energetski sektor, saobraćajnu infrastrukturu  i turizam.

Dogovoreno je da se putem komorskih Udreženja animira poslovna zajednica radi  organiziranja posjete BH privrednika Ankari, početkom oktobra ove godine, s ciljem direktnog povezivanja privrednika prema ranije dogovorenim projektima.


Centar za međunarodnu i saradnju sa EU Fondovima

Emir Pašić dipl.ecc
e.pasic@kfbih.com