Predstavljenje Grupacije namjenske industrije u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske

06.12.2019
U Ministarstvu obrane Republike Hrvatske u Zagrebu, 3.12.2019. godine, održan je sastanak i predstavljanje proizvoda i kompanija Grupacije namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine.  Pet kompanija Grupacije namjenske industrije, koje se bave proizvodnjom municije, Igman d.d. Konjic, Unis Ginex d.d. Goražde, Pretis d.d. Vogošća, Binas d.d. Bugojno i Pobjeda technology d.o.o. Goražde, su imali priliku da domaćinima iz Republike Hrvatske predstave svoj proizvodni program. Pored Ministarstva obrane Republike Hrvatske, predstavljanju su prisustvovali predstavnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Agencije Alan, kompanija namjenske industrije Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore.

Predstavnici Grupacije namjenske industrije FBiH su još jednom prezentirali visok nivo kvaliteta proizvoda koji se proizvode u fabrikama u BiH, a izvoz u više od 50 država svijeta je najbolja potvrda da se radi u vrhunskim proizvodima koji su traženi širom svijeta. Očekivanja su da će se u narednom periodu povećati nivo vanjskotrgovinske razmjene u oblasti naoružanja i vojne opreme između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Pomoćnik ministra obrane Republike Hrvatske Roman Mikulić je sa saradnicima pružio punu podršku i uključio potrebne resurse kako bi prezentacija i sastanak bili maksimalno učinkoviti.

Delegaciju iz BiH su predvodili predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na čelu sa Sekretarom Stipom Buljanom i predstavnici Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, koju su predstavljali Almin Mališević i Frano Čuvalo.

Važno je napomenuti da je sastanak nastavak aktivnosti sa sajma A-SDA 2019 u Splitu, dogovorenih između Ministarstva obrane RH i Privredne/Gospodarske komore FBiH, te da će se saradnja na zadovoljstvo svih strana nastaviti.