Predstavnici Ambasade Republike Češke posjetili P/G komoru Federacije BiH

19.07.2017
Dana 19.07.2017.godine predstavnici Ambasade Republike Češke,  novoimenovani Šef odsjeka za trgovinu gospodin Ladislav Horak zajedno sa kolegom  gospodinom Petrom Kašićkom i gđom  Ines Terza službenicom Ambasade,  su u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH  sa potpredsjednikom Mirsadom Jašarspahićem održali radni sastanak.

Tom prilikom su dosadašnji Šef odsjeka za trgovinu gospodin Kašiček  i potpredsjednik Jašarspahić upoznali novoimenovanog Šefa odsjeka o dosadašnjim mnogim zajedničkom aktivnostima u službi potpora privrednicima koje su Ambasada i Komora provodili.

Prezentirane su aktivnosti  i potencijali komorskog sistema Federacije BiH kao i aktuelni projekti na kojima bi privrednici dvaju zemalja mogli naći zajedničke interese.

Tokom sastanka posebno su analizirane mogućnosti učešća českih kompanija na poslovnim događajima i sajamskim manifestacijama kojima je partner P/G K F BIH kao načina promovisanja članica u češkoj privredi.
Posebno je razmatrana mogućnost saradnje i povezivanja firmi iz oblasti metalnog i elektro sektora a primarno auto industrije koja već dugi niz godina predstavlja najpotentniju industrijsku granu obje zemlje a i cijele Evrope, a sve  kroz institucionalno povezivanje putem komorskih sistema.