Predstavnici BiGMEV-a u radnoj posjeti Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH

17.01.2020
Dana 14.01.2020. godine Privrednu/Gospodarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine su posjetili predstavnici Centra za razvoj odnosa sa Bosnom i Hercegovinom BiGMEV. Tom prilikom se razgovaralo na temu energetike, energije, zaštite okoliša i životne sredine te jedne od najaktuelnijih tema u Turskoj, a to je predstavljanje turskog nacionalnog automobila. Predstavnici BiGMEV-a upoznati su sa dosadašnjim i budućim aktivnostima Komore u domenu energetike i automobilske industrije. Upoznati su sa formiranjem Grupacije automobilske industrije, njenim dosadašnjim i trenutnim djelovanjima kao i resursima te planovima za budućnost.

Obzirom da kompanije proizvođači automobilskih dijelova iz BiH imaju iskustva, znanja, kapacitete i tradiciju izrade dijelova za automobile, neophodno je da se te kompanije aktivno uključe u lance dobavljača turskog nacionalnog vozila. U tom duhu, razgovaralo se o posjeti oblastima Turske koje proizvode dijelove za automobilsku industriju s ciljem uspostavljanje poslovne saradnje između kompanija ove dvije države. Kao rezultat posjete i obavljenih razgovora, dogovorene su posjete privrednim komorama regija u kojima se nalaze kompanije koje proizvode dijelove za automobile te da se predstave kompanije iz Bosne i Hercegovine koje posluju u tom sektoru.