Predstavnici P/G K FBiH na sastanku sa direktorom za međunarodne odnose ASSOMACA

31.05.2018


U cilju nastavka zajedničkih aktivnosti, u Milanu je održan sastanak sa predstavnikom italijanskog udruženja Assomac iz Vigevana – Pavia, g.Mario Pucci, direktorom za međunarodne odnose. Assomac – Udruženje italijanskih proizvođača mašina i tehnologije za proizvodnju obuće i industriju kože je jedno od najstarijih udruženja u Italiji koje okuplja preko 150 kompanija. Sastanku su prisustvovali predsjednik P/GKFBIH i sekretar Udruženja za tekstilnu i kožarsko-prerađivačku industriju P/GKFBIH. Potpisanim  Memorandumom o saradnji između Komore i udruženja Assomac bh kompanijama će se omogućiti bolja saradnja sa italijanskim proizvođačima, razmjena iskustava te mogućnost korištenja znanja italijanskih eksperata. Komora je, u februaru,  u saradnji sa Trgovinskim odjelom ambasade Italije u BiH,  predvodila delegaciju proizvođača i prerađivača kože i obuće  na Međunarodnom sajmu mašina i opreme SIMAC Teh2018 koja je rezultirala potpisom ovog sporazuma o saradnji.