Predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH na sastanku sa ministrima obrazovanja kantona FBiH

06.03.2018
Danas su u Mostaru predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH održali sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te ministrima obrazovanja kantona FBiH. Sastanak je proizašao iz prethodnih aktivnosti koje je Komora sprovela radi rješavanja problema nedostatka stručne i kvalifikovane radne snage.

Predsjednik P/GKFBiH i njegovi saradnici prezentirali su navedenu problematiku koja u velikoj mjeri ograničava budući razvoj bh privrede, ali i prijedloge za njegova  rješenja. Ukazani su nedostaci obrazovnog sistema, kao što su nedovoljna zastupljenost praktične nastave unutar proizvodnih pogona, potom upisna politika koja ne prati potrebe tržišta rada, loš imidž  strukovnih zanimanja, kao i  problem prekvalicikacije i odliva radno sposobnog stanovništva.

Za rješavanje ovog problema od velikog je značaja  saradnja resornih ministarstava, komorskog sistema, obrazovnih institucija i privrednika. Smatramo da je jako bitna uloga i zavoda za zapošljavanje, te da se treba izvršiti i analiza radnosposobnog stanovništva koji se nalaze na njihovoj evidenciji. Ovo su novi zadaci prema kojima će biti usmjerene aktivnosti P/GKFBiH. Neophodni su novi programi koji će rasteretiti privrednike dodatnih troškova, te ih stimulisati da kompanije vrše mnogo više praktične obuke budućih uposlenika. Na današnjem sastanku izražena je spremnost Komore da zajednički doprinese boljem ambijentu i lakšem pronalasku budućih kadrova.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)