PREDSTAVNICI TRGOVAČKE KOMORE ANKARE POSJETILI P/G KOMORU FBiH

Emir Pašić dipl.ecc 05.10.2015Sarajevo 01.10.2015.

Delegacija trgovačke komore Ankare, koju je predvodio gospodin Murat Fatsa, direktor odjela za Projkte i Evropsku Uniju, posjetila je Privrednu/Gospodarsku komoru Federacije BiH. Na sastanku je razgovarano o mogućnostima buduće saradnje između dviju komora. 

Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić, zajedno sa Emirom Pašićem, Voditeljem Centra za međunarodnu i saradnju sa EU fondovima, ukazujući gostoprimstvo kolegama iz Ankare upoznao je goste sa radom i  aktivnostima  komorskog sistema Federacije BiH.

Gospodin Murat Fatsa se zahvalio  na prijemu, te istakao interes za tješnju saradnju sa kolegama iz Centra za međunaronu  i saradnju sa EU P/G Komore FBiH, sa kojim su i do sada bili u kontaktu.

Gosti su upoznati sa potencijalima kojima raspolaže  Bosna i Hercegovina a koji su zbog nedostatka investicija u velikoj mjeri neiskorišteni.

Fokus je stavljen na zajedniče aktivnosti u domenu organiziranja B2B susreta privrednika dviju zemalja, prenosa i razmjene znanja i primjera dobrih praksi u domenu edukacia, prekvalifikacija kao i zajedničkih nastupa u procesima apliciranja prema aktuelnim EU Projektima.

Emir Pašić dipl.ecc


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)