PREDSTAVNICI UDRUŽENJA TURIZMA P/G KOMORE F BiH SA MINISTRICOM OKOLIŠA I TURIZMA F BiH

13.07.2017
Ministrica okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Edita Đapo, je sa svojim saradnicima 12. jula 2017. godine u posjetu primila predstavnike Udruženja za turizam pri Privrednoj komori FBiH, koje u svom sastavu okuplja najznačajnije turističke djelatnike u Federaciji BiH. Uz predstavnike turističkih djelatnika na sastanku su ispred P/G K F BiH prisutni bili potpredsjednik Mirsad Jašarspahić i Sekretar udruženja turizma Danijela Lovrić.

Ovaj sastanak je nastavak uspješne dosadašnje saradnje ministrice Đapo sa predstavnicima realnog sektora iz oblasti turizma, kako bi se bolje upoznali sa radom Federalnog ministarstva okoliša i turizma, poduzetim aktivnostima, budućim planovima, ali i sa problemima i poteškoćama sa kojima se susreću privrednici na terenu, kao i o toku turističke sezone.

Na sastanku ministrica je informisala prisutne o fazi u kojoj se nalaze predložena zakonska rješenja iz oblasti turizma i ugostiteljstva, novitetima koje predviđaju, budućim projektima, ali i saslušala je probleme i prijedloge rješenja Udruženja turizma i turističkih djelatnika, kako bi zajedničkim snagama unaprijedili i uredili ovaj sektor, te ostvarili veće prihode od turizma.
 
U narednom periodu će se nastaviti sa periodičnim održavanjem sastanaka sa privrednicima, prije i nakon turističke sezone, jer se jedino zajedničkim radom i saradnjom mogu ostvariti bolji rezultati.