Preuzimanje propisa EU i usvajanje strategija neophodno za unapređenje infrastrukture kvaliteta u BiH

22.04.2019
Izgradnja infrastrukture kvaliteta zahtijeva značajne pomake u usklađivanju domaćih propisa sa važećim standardima EU, kao i donošenje strategije razvoja sistema infrastrukture kvaliteta na nivou BiH, istaknuto je na konferenciji „Izazovi u sistemu infrastrukture kvaliteta BiH", koja je održana u ponedjeljak, 22.04.2019. godine u Sarajevu, u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH. Međutim, ova pitanja su već duže vrijeme na čekanju, a posljedice trpe privrednici, ali i krajnji potrošači.

Infrastruktura kvaliteta je jedan od najbitnijih elemenata poslovnog ambijenta, a njen osnovni zadatak je pružanje usluga kompanijama u oblasti laboratorijskih ispitivanja (ocjenjivanja usklađenosti), standardizacije, akreditacije i mjeriteljstva, kao i kontrola tržišta. Uticaj infrastrukture kvaliteta na razvoj, proizvodnju i certificiranje finalnog proizvoda je fundamentalan, a samim tim je od ogromnog značaja za razvoj i konkurentnost kompanija, posebno izvozno orijentisanih.Konferencija na temu infrastrukture kvaliteta okupila je predstavnike tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, te privrednih društava iz različitih privrednih grana, uključujući prehrambenu industriju, metalski sektor i građevinarstvo, s ciljem da iznesu svoja iskustva i poteškoće sa kojima se suočavaju zbog stanja infrastrukture kvaliteta u BiH, te da se kroz zajedničku diskusiju definišu prijedlozi i smjernice za dalje djelovanje u ovoj oblasti.   

Učestvujući u diskusiji, predstavnici privrednih društava naglasili su da nepostojanje odgovarajućeg sistema infrastrukture kvaliteta negativno utiče na konkurentnost bh. preduzeća, kako na domaćem tako na stranim tržištima, dok u isto vrijeme neusklađenost domaćih propisa sa međunarodnim standardima dovodi finalne potrošače na domaćem tržištu u nepovoljan položaj. Proizvodi plasirani na bh. tržište ne podliježu tehničkim zahtjevima i procedurama kontrole kvaliteta koji važe na tržištu EU, te je iz tog razloga na naše tržište moguće plasirati proizvode neodgovarajuće kvalitete, te čak proizvode opasne po potrošače.

S druge strane, proizvođači koji žele izvoziti svoje proizvode na strana tržišta izloženi su dodatnim troškovima jer su često primorani da certificiranje proizvoda vrše u drugim državama. Također, zbog dodatnih troškova certificiranja i održavanja certifikacije, bh. firme postaju nekonkurentne i na domaćem tržištu u odnosu na druge lokalne firme koje ne usklađuju svoje proizvode sa standardima. Uz to, nepostojanje strategije razvoja infrastrukture kvaliteta na državnom nivou onemogućava korištenje EU fondova za razvoj domaćih laboratorija za certificiranje proizvoda.Obzirom na poseban značaj tržišta EU i zemalja CEFTA-e kao najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera bh. privrede, BiH mora izgraditi sistem infrastrukture kvaliteta usklađen sa EU standardima, koji će omogućiti našim kompanijama da lakše izvoze na ta tržišta i biti priznat u evropskim okvirima. U suprotnom, ukoliko BiH hitno ne krene u izgradnju takvog sistema, prijeti opasnost gubitka tržišta zemalja okruženja (Srbije, Crne Gore i dr.), jer su ove zemlje već značajno izgradile kapacitete sistema infrastrukture kvaliteta po evropskim principima, te će vrlo brzo na ovim tržištima pred naše kompanije biti postavljeni isti oni zahtjevi kao i u EU.

Na konferenciji je zaključeno kako je radi izgradnje sistema infrastrukture kvaliteta neophodno donijeti strategiju infrastrukture kvaliteta na nivou BiH, preuzeti direktive novog pristupa EU na nivou Vijeća ministara BiH, kao i potpisivanje ACAA sporazuma (Sporazum o ocjenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda – eng. Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) sa EU u određenim oblastima metalne i elektro industrije. Također je istaknut značaj pružanja informacija privrednom sektoru o važećim standardima kroz baze podataka odnosno edukacije, te aktivnog učešća preduzeća u radu tehničkih komiteta Instituta za standardizaciju BiH.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)