Prezentacija softvera ERM Venture

04.04.2016


Srijeda, 20.4.2016. godine, od 10-13 sati
Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH
Branislava Đurđeva 10, velika sala,  prizemlje


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH u saradnji sa kompanijama Oskar quality d.o.o. i HERA d.o.o., Vas poziva da prisustvujete prezentaciji ERM Venture softvera.

ERM Venture (prema harmoniziranoj shemi EU standarda) osigurava softversku potporu korisnicima u svim fazama upravljanja rizikom, a podržava NOVE standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000, ISO 22000, ISO 31000, ISO 31010 itd.
Softver je prilagođen primjeni u svim organizacijama:
- Velikim, srednjim i malim preduzećima,
- Javnim ustanovama,
- Lokalnim zajednicama,
- Zdravstvenim ustanovama...

Više informacija o softveru možete naći ovdje.

Molimo da Vaš dolazak potvrdite na mail: a.softic@kfbih.com , najkasnije do 15.4.2016. godine.

Za više informacija o softveru ERM Venture,
Ervin Šabanović, ervin@oskar-bh.com, ili telefon: 033/711-720.