Poziv za davanje mišljenja na prijedog Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit


- Zakon o porezu na dobit
- Nacrt zakona o doprinosima
- Nacrt Zakona o porezu na dohodak
- Informacija - Zakon o porezu na dobit
- Informacija - Zakon o doprinosima
- Informacija - Zakon o porezu na dohodak