Primjena BIM-a u projektovanju i građevinarstvu

05.10.2018
U organizaciji Privredne /Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, dana 04.10.2018. godine, održani su B2B susreti i prezentacija na temu: "Primjena BIM-a u projektovanju i građevinarstvu”.

U ulozi domaćina, skupu se obratio predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH  i time iskazao dobrodošlicu, zaželivši uspjeh prisutnim gostima kako bh. firmama, tako i međunarodnim subjektima, ističući važnost jačanja privrede na državnom i međunarodnom planu.

Predstavnici kompanije SWS Engineering SPA, Italija predstavili su svoje iskustvo, prednosti i izazove korištenja BIM (Building Information Modeling) tehnologije u projektovanju i građevinarstvu.BIM praktičari približili su pristupe, tehnike i strategije primjene BIM tehnologije kojima su prevazišli izazove u tunelogradnji, mostogradnji, cestogradnji, građevinarstvu, te time olakšali procese projektovanja, izgradnje i doprinijeli formiranju pouzdane osnove u donošenju odluka. Prema njihovim pokazateljima vodeće kompanije institucionalizuju praksu baziranu na primjeni BIM-a, tako da imaju zajednički pristup upotrebi svih većih količina podataka u svoju korist, u korist njihovih projektnih timova, klijenata, ali i cijele kompanije. Također je naglašeno da je BIM inteligentni proces zasnovan na 3D modelu koji arhitektama, inžinjerima, ali i građevinskom sektoru pruža uvid i alate za efikasnije planiranje, projektovanje, izgradnju i upravljanje objektima i  infrastrukturom.

Tokom prezentacije, skupu se obratio gosp. Mehmed Polimac i istakao da kompanija SWS ne nastupa na bh. tržištu kao konkurentska kuća, već naprotiv, na našem tržištu su kako bi prenijeli svoje znanje, iskustvo i ekspertizu, a u sinergiji i kooperaciji sa lokalnim bh. firmama na zajedničkim poslovnim poduhvatima.Posebnu važnost ovom skupu dali su B2B sastanci održani s predstavnicima italijanske inžinjerske kompanije SWS Engineering SPA Italija, te bh. inžinjerskih i građevinskih kompanija.