Priopćenje za javnost - Detašmani u SR Njemačkoj

01.04.2020
Obzirom na Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH te Privredna/Gospodarska Komora Federacije BiH koordinirano su poduzimale određene aktivnosti, u okviru svojih nadležnosti, na iniciranju mjera za rasterećenje gospodarstva i poslodavaca.

U tom cilju, a radi lakšeg poslovanja i bolje konkurentnosti naših poslodavaca na inozemnom tržištu, a što je vjerujemo opći interes i cilj svih relevantnih   institucija, prema Vladi Federacije BIH inicirali smo smanjenje visine posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inozemstvu, odnosno detaširanih radnika, kao i državnih službenika na funkciji diplomatskog ili konzularnog predstavnika u DKP BIH.

Napominjemo da su poslodavci obvezni  posebni doprinos uplaćivati na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Vlada Federacije BIH je pozdravila našu inicijativu te je na sjednici od 26.03.2020. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inozemstvu. Ista je objavljena 27.03. 2020. u „Službenim novinama Federacije BIH" broj 22/20, sa stupanjem na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama", to jest od 28.03. 2020.godine.

Poslodavcima  kojim su odobreni detašmani, te koji izvode radove i obavljaju poslove u inozemstvu, a ima ih preko 100, te MVPBIH uputili smo  obavijest o  donesenoj odluci te, također, smatramo za potrebnim i ovim putem obavijestiti javnost, a posebno poslodavce, da su od 01.04.2020. godine obavezni posebni doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenika u drugim državama uplaćivati u skladu s navedenom odlukom, odnosno u smanjenim iznosima.