Privredna/Gospodarska komora FBIH i USAID Turizam projekt potpisali ugovor o Zajedničkom planu provedbe Kampanje za oporavak i razvoj turizma

03.11.2021
Ovim Zajedničkim planom provedbe programa unapređenja i povećanja privlaćnosti FBIH kao prepoznatljive turističke destinacije se artikulira ono što je zajedničko u ciljevima i pristupima sudionika koji se odnose na implementaciju plana za oporavak turizma u FBIH.

29.10.2021. godine predsjednik PGKFBIH doc.dr.sc. Marko Šantić iskoristio je priliku i upoznao tim USAID Projekta Razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini sa Parkom prirode Hutovo Blato.

Tom  su prilikom u prelijepom ambijentu ovog Parka prirode na jugu Bosne i Hercegovine predsjednik PGKFBIH doc.sr.sc. Marko Šantić i direktor USAID Turizam projekta gdin Ibrahim Osta potpisali Zajednički plan provedbe Programa unapređenja i povećanja privlačnosti FBIH kao prepoznatljive turističke destinacije.

Ovim zajedničkim planom provedbe se artikulira ono što je zajedničko u ciljevima i pristupima sudionika koji se odnose na implementaciju plana za oporavak turizma u FBIH radi oživljavanja broja dolazaka međunarodnih posjetilaca u FBIH.

Zajednički ga stvaraju Privredna/Gospodarska komora FBIH i USAID-ov projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) te on kao takav postavlja osnovu za tekući i daljnji dijalog i suradnju između sudionika.

Naime, turizma je tijekom 2020.godine doživio pad za 83% i započeo je sa nastavkom smanjenja 2021.godine zbog pandemije COVID-19. Bosna i Hercegovine sa svojim raznolikim skupom turističkih bogatstava i atrakcija, od skijanja i drugih zimskih aktivnosti od mješavine kulturnih i prirodnih dobara može ostvariti status  cjelogodišnje destinacije koja ostvaruje veće prihode i duži boravak.

Kako bi kapitalizirala svoja sredstva, Gospodarska/Privredna komora FBIH zajedno sa projektom Turizam i drugim interesnim stranama,  radi na razvoju Taktičkog plana oporavka koji ima za cilje povratiti dio tržišnog udjela izgubljenog uslijed pandemije.