Privredna/Gospodarska komora FBIH na sastanku sa direktoricom IPA Jadranskog programa

09.02.2016
Direktorica  Upravljačkog tijela IPA  Jadranskog programa  Paola Di Salvatore, zajedno sa svojim suradnicima bila je  u posjeti Bosni i Hercegovini.

Na sastanku koji se održao u Vladi Županije Hercegovačko Neretvanske, sudjelovao je  i potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH dr.sc. Marko Šantić, zajedno sa premijerom HNŽ-a dr.sc.Nevenkom Hercegom, gradonačelnikom grada Mostara Ljubom Bešlićem, direktorom REDAH-a Ivanom Juriljem i određenim ministrima iz HNŽ-a.

Tema sastanka je bila jačanje međuregionalne suradnje i značajnije korištenje sredstava iz EU fondova, jačanje kapaciteta za usvajanje europskih standarda, i stvaranje boljih uvjeta za apliciranje na razvojne projekte iz EU programa, a posebno iz oblasti turizma, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Sudionici sastanka usuglasili su se kako je potrebno definirati sektorske strategije od interesa za HNŽ, koje bi se, eventualno, mogle realizirati kroz projekte IPA II.

Potpredsjednik Šantić je direktoricu IPA Jadranskog programa upoznao sa aktivnostima i radom Privredne/Gospodarske komore FBIH, a ona je pohvalila napore komore da u narednom periodu sudjeluje sa različitim projektima u što više aplikacija na EU programe.

Direktorica Di Salvatore tijekom prethodnog dana susrela se s Nikolom Dobroslavićem, Dubrovačko-neretvanskim županom i predsjednikom Jadransko-jonske euroregije, koje je Hercegovačko-neretvanska županija jedina članica iz BiH. Također, jučer je u Splitu održala sastanak s gradonačelnikom Ivom Baldasarom, a tijekom sutrašnjeg dana planiran je susret s Božom Petrovom, potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske.