Privredna/Gospodarska komora FBiH na Trećem međunarodnom sajmu visokog obrazovanja

04.11.2016
Prateći globalne trendove u visokom obrazovanju, te potrebu da se odabere odgovarajući univerzitet koji je značajan izazov za svakog srednjoškolca koji, pored svog izbora, treba da se suoči sa statističkim podacima o nezaposlenju u Bosni i Hercegovini, pokrenuta je ideja o organizaciji sajma visokog obrazovanja.

Na ovogodišnjem sajmu, koji je otvoren danas u Sarajevu, visokoškolske ustanove iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Mađarske, njih 36, prezentirale su danas u Sarajevu maturantima i studentima mogućnosti studiranja.

Na sajmu je upriličen i okrugli sto nazvan "Visoko obrazovanje i realni sektor" na kojem se govorilo o izazovima srednjoškolca koji, pored svog izbora, trebaju da se suoče sa činjenicom o velikom broju nezaposlenih, razgovarano je i o reformi obrazovanja, ali i usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta.
Učesnici okruglog stola su bili:
1. g. Kemal Goletić, menadžer Sajma
2. g. Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH  
3. gđa Daria Duilović, šef Odsjeka za koordinaciju obrazovnih politika u Sektoru obrazovanja Ministarstva civilnih poslova
4. prof. dr. Bahrudin Šarić, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli
5. mr. sc. Loredana Maravić, voditeljica Službe za strategiju visokog obrazovanja, međunarodnu saradnju i evropske poslove, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatska
6. g. Andrej Kotnik, Ministarstvo za obrazovanje, znanosti i sport Republike Slovenije.

Potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH, gosp. Jašarspahić, govorio je o reformi obrazovnog sistema u skladu sa potrebama privrede. Naglasio je neophodnost formiranja centara za razvoj karijera pri visokoškolskim ustanovama i centara za cjeloživotno učenje (LLL). Istakao je da je uspostavljanje sistema obrazovanja koje odgovara na potrebe privrede nemoguće ako se ne uspostave čvrste veze između poslodavaca, institucija zaduženih za obrazovanje, naučnih institucija u odgovarajućim oblastima i tržišta rada. Ovakve veze se moraju institucionalizovati kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i lokalnom nivou. One su neophodne kako bi se obezbjedilo da obrazovanje prati potrebe poslodavaca za relevantnim stručnim kompetencijama koje odgovaraju stepenu tehnološkog razvoja industrije, što će u konačnici rezultirati smanjenju broja nezaposlenih.

Menadžer sajma Kemal Goletić izjavio je da je u zemlji koja ima 14 ministarstva obrazovanja veliki izazov organizirati bilo šta iz te oblasti, ali je najavio da će sajmove i u budućnosti nastaviti organizirati izražavajući nadu da će ih u tome podržavati i resorna ministarstva.