Privredna/Gospodarska komora FBiH ponovno uputila zahtjev nadležnim institucijama za prolongiranje radova na tunelu Crnaja

16.11.2020
Imajući u vidu da je ponovno najavljen početak radova na sanaciji tunela Crnaja, na magistralnoj cesti M-17, na dionici Jablanica - Konjic, P/G K FBiH ponovno je uputila, nadležnim institucijama : Vladi Federacije BiH, Federalno ministarstvu za prometa i komunikacije, te JP Ceste FBiH d.o.o.,  zahtjev da se prolongiraju radovi na tunelu Crnaja  dok se ne iznađe rješenje koje neće ugroziti poslovanje kompanija i koje će biti usklađeno sa potrebama privrede.

Obzirom da se radi o jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica, na kojoj se svakodnevno vrši transport svih roba i putnika, te činjenici da saobraćajnica spaja južni dio sa centralnom i sjevernom BiH,   kao zakonski zastupnik privrede u F BiH, smatramo da je ova dionica od izuzetnog značaja za nesmetan rad i poslovne aktivnosti privrednih subjekata.

Poštujemo mišljenja struke, ali vjerujemo da i struka treba poštovati mišljenje privrede koju se ova problematika itekako tiče, te je potrebno osigurati nesmetan protok roba i putnika, i negativan utjecaj radova na privredu svesti na minimum.