PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA FBIH POTPISALA UGOVOR SA USAID WHAM

20.08.2021U prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH, jučer, 19.08.2021. upriličeno je potpisivanje Ugovora u okviru projekta USAID WHAM, pod nazivom "Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage”.
 
Ispred USAID WHAM, Ugovor je potpisao gosp. Fuad Ćurčić, direktor Projekta, a ispred Privredne/Gospodarske komore FBIH kao implementatora projekta, gosp. Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privrene komore FBiH. Dodatnom značaju, činu potpisivanja Ugovora doprinijelo je i prisustvo gđe Gabriele Kliewer, direktorice Programa u Washingtonu, kojoj je ovo druga posjeta Bosni i Herecegovini.

Posebnost projektnog prijedloga Privredne/Gospodarske komore FBiH u odnosu na sve dosadašnje projekte u okviru USAID WHAM aktivnosti je to što su po prvi put obuhvaćena dva sektora – metal i tekstil,  na dvije potpuno različite lokacije u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti u okviru projekta vezane za sektor metala bit će implementirane u Unsko-sanskom kantonu, dok aktivnosti vezane za sektor tekstila implementirat će se u Zeničko-dobojskom kantonu. Navedene aktivnosti

Privredna/Gospodarska komora FBiH implementirat će u saradnji sa Privrednom komorom USK i Privrednom komorom ZDK, u cilju dodatnog osnaživanja komorske mreže.

Projekat ima za cilj stručno osposobiti i/ili dokvalifikovati radnu snagu u navedenim sektorima s posebnim fokusom na nezaposlene, a naročito mlade i žene iz ove kategorije s potencijalom njihovog zapošljavanja po završetku projekta i zadovoljavanju kriterija stručne obuke.Svjesna snage i potreba metalnog sektora u Unsko-sanskom kantonu, te tekstilnog u Zeničko-dobojskom kantonu, Privredne/Gospodarska komora FBiH inicirala je implementaciju ovog projekta koji donosi minimalne troškove privrednim subjektima u stjecanju kvalifikovane radne snage.

Projektna aktivnost stručnog osposobljavanja obuhvata teoretsku i praktičnu obuku u ukupnom trajanju od 80 sati. Planirano je stručno osposobljavanje za ukupno 60 do 70 polaznika, od toga 70% polaznika će biti mladi, 60% polaznika žene i 5% osobe sa invaliditetom, dok je 13 kompanija iskazalo interes za zapošljavanjem stručno osposobljenog kadra po završetku obuke.

Obuke za stručno osposobljavanje bit će implementirane uz poštivanje svih epidemioloških mjera.
Privredna/Gospodarska komora FBiH iskazuje iznimno zadovoljstvo i zahvalnost USAID WHAM na prepoznavanju ovog projektnog prijedloga koji udružuje dva bitna sektora industrije, koja imaju izniman potencijal zapošljavanja radne snage, a naročito mladih, žena i osoba s invaliditetom kao posebno ranjivih kategorija društva.