Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH u članstvu mediteranskog savjetodavnog odbora PlasticsEurope - The Mediterranean Advisory Board

02.03.2018
U prostorijama Privredne komore Federacije BiH, u srijedu 28.02.2018. godine održan je sastanak sa g. Giuseppe Riva, direktorom Asocijacije Plastic Europe  i g. Andrea Modina predstavnikom Ravago Group iz Luxemburga.

Asocijacija Plastic Europe vodeća je asocijacija koja zastupa proizvođače plastike koji djeluju u ovoj industrijskoj grani na području Evrope. Pored proizvođača plastičnih masa, zastupljenih od strane PlasticsEurope, plastična industrija uključuje prerađivače, kompanije za reciklažu koje zastupaju europski reciklatori plastike i proizvođači strojeva i opreme.

Plastična industrija u Evropi je značajan sektor koji pomaže poboljšanju kvalitete života omogućujući inovacije, olakšavajući učinkovitost resursa  ali i u velikoj mjeri vodi brigu o zaštiti okoliša.

Ovo je svakako bila jedna o tema održanog sastanka, te će upravo ova saradnja i članstvo unutar savjetodavnog odbora omogućiti razmjenu informacija između zemalja članica odbora, pristup kreiranju određenih projekata, te razvoja svijesti o važnosti zaštite okoliša, te mogućnostima koje nude inovativna rješenja reciklaže i upotrebe plastičnih komponenti.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)