PRIVREDNA/GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE I JU "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE SARAJEVO" POTPISALI SPORAZUM O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

21.07.2020
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić i direktor JU „Centar za napredne tehnologije Sarajevo" Ensar Mulaosmanović, su 21.07.2020.godine u P/G K FBiH potpisali Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Sporazumom se definišu zajednički interesi i izražavaju želje za uspostavljanjem naučne, tehničke i drugih oblika saradnje u oblastima djelatnosti potpisnica Ugovora.

Sporazum između potpisnica, provodit će se u naučnoj i tehničkoj  djelatnosti u realizaciji  projekata, zajedničkom učešću u realizaciji ekspertskih djelatnosti, razmjeni naučnih, tehničkih  iskustava i dostignuća, kao i ostalim aktivnostima od zajedničkog interesa.Saradnja će se odvijati uz obostrano poštovanje ciljeva i uvažavanje interesa svake strane, uz poštovanje Zakona u Bosni i Hercegovini, akata Centra za napredne tehnologije, kao i uz poštovanje statuta P/G K FBiH i drugih opštih akata Komore FBiH i relevantnih akata udruženja.

Potpisivanjem ovog Sporazuma, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj podršku razvoju novih tehnologija i proizvoda. Imajući u vidu da u okviru Komore djeluje Inžinjerska komora FBiH, ali i druge strukovne asocijacije, saradnja sa Centrom za napredne tehnologije će omogućiti povezivanje stručnjaka, razmjenu znanja, rad na programima edukacije i druge aktivnosti od interesa za potpisnice Sporazuma.