Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine održala sastanke sa upravom Union Banke dd Sarajevo

02.12.2021


Jedan od zaključaka tematske sjednice predstavnika prerađivačkih Udruženja Sektora za industriju i usluge P/G K FBiH ticao se održivosti novih investicija privrednih društava. U cilju realizacije planiranih i novih investicija, investiranja u opremu i širenje proizvodnje, zaključak je da unapređenje i fleksibilnost pri realizaciji finansijskih mjera podrške može znatno doprinjeti poboljšanju ukupnog poslovanja kompanija.

Kreditno garantni fond i subvencioniranje kamatnih stopa njihovim korisnicima, veliki su pomak u mjerama podrške Vlade Federacije BiH industrijskom razvoju, te određen broj kompanija je već pristupio korištenju ove usluge. Također, tu je i  Trajni revolving fond, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,  koji je već duži period  u svrsi privrednim društvima i rezultirao je realizacijom investicija kod njegovih korisnika. O ovim temama razgovaralo se na sastanku sa Upravom Union banke d.d. Sarajevo na kojem su ispred P/G K FBiH prisustvovali predjsednik Komore, Mirsad Jašarspahić, Almin Mališević, direktor Sektora za industriju i usluge i Jasmina Zejnilagić, Sekretat udruženja u Sektoru za industriju i usluge.

Privredna društva su već finansijski preopterećena, stoga bi trebalo raditi na kreiranju adekvatnih programa i uvjeta kredita koji će omogućiti rasterećenje i finansijsku prilagodbu kompanije kada su u pitanju realizacije novih investicija. Održivost investicija je od ključnog značaja za naredni period koji će zbog općeg stanja svjetske ekonomije biti veliki izazov za svaku kompaniju.

Dešavanja na svjetskom tržištu, oscilacije cijena sirovina, materijala, električne energije, nafte i slično značajno utiču na pozicioniranje bh kompanija na tržištu. Ekonomski gledano neophodno je kompanijama omogućiti prostor kako bi se brže prilagođavale tržišnim promjenama, koje se vežu za neophodna finansijska djelovanja. U narednoj godini, potrebno je povući kvalitetne poteze kako bi se zadržala postojeća radna mjesta, stoga ukupna politika budućih programa mora rezultirati sinhronizovanim djelovanjem svih ključnih aktera.

Iz tog razloga Privredna/gospodarska komora Federacije BiH, u cilju što bolje informisanosti privrednih društava, održat će regionalne prezentacije pomenutih programa. Ovo je idealna prilika da se na istom mjestu okupe predstavnici privrede i otklone određene nejasnoće kada su u pitanju određeni programi podrške.