Privredna/Gospodarska komora na Sajmu turizma u okviru LORIST Novi Sad

08.10.2018
I ove godine, u Novom Sadu, Srbija, u okviru LORIST sajma, održao se Sajam turizma, a trajao je od 4. do 7.10.2018. godine.

Okosnica Međunarodnog sajma turizma je Dunavska regija, koju karakterizira širok spektar kultura, povijesnog naslijeđa, tržišta, zajednica i država. Upravo to je bio motiv da se u okviru aktivnosti sajma organizira i održi kreativna radionica/panel o turizmu, koji je okupio sudionike iz različitih zemalja regije, ali i različitih polja djelatnosti, aktivnih na razvoju turizma kako svake države ponaosob, tako i cijele regije.

Radionicu je organizirala Privredna komora Srbije, a u radu radionice kao panelist je pored ostalih učesnika iz privrednih komora regije i turizma sudjelovao i predsjednik P/G K FBiH doc. dr. sc. Marko Šantić.

„Regionalno povezivanje neophodno je da bi ovaj dio Europe bio atraktivan za turiste sa prekomorskih tržišta, a jedan od načina da se njihov dolazak potakne je formiranje zajedničkog turističkog proizvoda i međusobna suradnja," istakao je predsjednik Šantić.
Također je ukazao na značaj suradnje naše regije kroz KIF – Komorski investicijski forum zemalja Zapadnog Balkana, ali i učešće Srbije u Jadransko Jonskom programu.

Cilj radionice je bio da se uvežu gospodarski subjekti, kulturne baštine i prirodne ljepote zemalja regije kroz tematske turističke programe, kao i da se nastavi i intenzivira suradnja sa zemljama regije u kreiranju zajedničkih turističkih proizvoda.Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)