Privredna/gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i Privredna komora Srbije- Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga potpisale su Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji

27.12.2019
U četvrtak 26. decembra 2019. godine direktorka PKS-RPK Užice Ana Lapčević, i predsjednik Privredne/gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspahić potpisali su sporazum o poslovno tehničkoj saradnji.

Komore su zaključile sporazum kako bi sistematično radile na promociji poslovnih aktivnosti u oblasti trgovine, investicija, transfera tehnologija, usluga i ostalih sektora privrede. Ovaj sporazum treba da omogući regulatornu platformu koja bi se koristila sa obje strane za promociju pomenutih aktivnosti.

Strane potpisnice su saglasne da, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, obavljaju sledeće aktivnosti:
Razmjenu informacija u sferi trgovine, ekonomske saradnje i usluga između strana potpisnica; izradu zajedničkih projekata kod međunarodnih i domaćih organizacija; učešće u zajedničkim delegacijama prilikom posjeta sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu; zajedničko organizovanje i nastupanje na tematskim okruglim stolovima za privrednike; zajedničko učešće na izdavačko-informativnim aktivnostima; organizovanje edukacija, u skladu sa ispoljenim interesom i  promociju saradnje u oblasti trgovine, investicija, transfera tehnologije, usluga i svih ostalih privrednih sektora.


Bajram erif Mubarek Olsun
Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)