Privredna/Gospodaska komora Federacije BiH uputila čestitku Elektroprivredi BiH

03.03.2021
Povodom uspješnog završetaka radova na Vjetroelektrani "Podveležje 1" Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH uputila je čestitke JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Poruka nade i težnje ka snažnom ekonomskom razvoju i prosperitetu Bosne i Hercegovine, koja je simbolično upućena sa svečanog otvorenja, 01.03.2021. godine, na Dan nezavisnosti BiH dokaz je da korištenjem vlastitih resursa, Bosna i Hercegovina može koračati ka boljoj  budućnosti.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH uputila je čestitke  Upravi društva, menadžmentu, Nadzornom odboru, kao  i svim uposlenicima koji su radili na realizaciji ovog veoma značajnog projekta Elektropriverede BiH, uz želje za uspješnu realizaciju svih budućih projekata.Jačanje energetskog sektora od velikog je značaja za Bosnu i Hercegovinu i njenu energetsku nezavisnost.  Sama realizacija prvog projekta EP BiH iz obnovljivih izvora predstavlja izuzetnu investiciju. U okviru Vjetroparka Podveležje instalisano je 15 vjetroagregata, čija je pojedinačna snaga 3,2 megavata, a planirana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou iznosi 130 gigavat-sati, i predstavlja doprinos Elektroprivrede BiH opredjeljenju EU za povećanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.