Privredna komora FBiH na Međunarodnoj investicijskoj konferenciji IME Frankfurt 2019

18.03.2019
Na poziv i u organizaciji organizatora, Privredna komora FBiH je kroz angažman potpredsjednika Komore gosp. Mirsada Jašarspahića učestvovala na dvodnevnoj Međunarodnoj investicijskoj konferenciji IME (Investment Management Exhibition) održanoj 12 – 13.03.2019. godine u Frankfurtu.  Na konferenciji su učestvovali predstavnici privrednih komora i investicijskih agencija, kao i nadležnih državnih institucija zemalja centralne i jugoistočne Evrope te Austrije i Njemačke.

Pozvan da održi prezentaciju u plenarnom dijelu konferencije na temu Doing Business in Bosnia and Herzegovina, potpredsjednik PKFBiH gosp. Mirsad Jašarspahić je istakao sve komparativne prednosti članica privredne komore, koje svoj razvoj trasiraju kroz aktivno učešće u strukovnim udruženjima, te sektorski predstavio učesnicima konferencije primjere dobre prakse kako stranih tako i najznačajnijih domaćih investicija u Bosni i Hercegovini.Poseban značaj tokom prezentacije gosp. Jašarspahić je dao budućnosti izvozno orjentisanih industrija i mogućnosti podizanja proizvodnih pogona u saradnji sa već postojećim etabliranim bosanskohercegovačkim kompanijama članicama Privredne komore FBiH, te na taj način Bosnu i Hercegovinu predstavio kao idealnu lokaciju za potencijalnog investitora. Pri tome je istaknuta lista 100 prioritetnih projekata u FBiH, koja će uz prezentaciju ostati istaknuta i dostupna na web portalu konferencije. Govoreći o ulozi i značaju Privredne komore FBiH kao i komorskog sistema u BiH u cjelini, potpredsjednik PKFBiH je naglasio potrebu za što snažnijim učešćem komorskih sistema svih nivoa regiona u kreiranju razvojnih planova nadležnih institucija kod tzv. tranzicijskih zemalja, stvarajući tako preduslove da se čitav region odmakne od tržišta jeftine radne snage i srednjeg tehnološkog nivoa ka tržištu višeg tehnološkog nivoa. Na kraju izlaganja auditoriju su predstavljeni predstojeći sajamski, konferencijski i investicijski događaji u Bosni i Hercegovini kojima je Privredna komora FBiH partner.

Tokom drugog dana konferencije, kroz učešće na panel diskusiji sa temom uslova i perspektiva slobodne trgovine između zemalja EU i evropskih zemalja koje su u različitim fazama pridruživanja, gosp. Jašarspahić je temu diskusije usmjerio u pravcu posljedica koje imaju zemlje sa potpisanim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju odnosno o slobodnoj trgovini sa zemljama EU, a zbog donošenja ograničavajućih kvota za uvoz čelika u EU. Kroz svoje izlaganje, potpredsjednik Privredne komore FBiH je podcrtao sav negativan uticaj koji će primjena takve odluke donosene od strane Evropske komisije imati na industrijski sektor u zemljama kao što je Bosna i Hercegovina te nedvosmisleno ukazao na grešku koju tim potezom Evropska komisija čini.

Ovo je drugi put zaredom da Privredna komora FBiH aktivno učestvuje na ovoj vrlo značajnoj investicijskoj konferenciji u Frankfurtu, te se kao takva pozicionirala kao značajan partner organizatoru konferencije.Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)