PRIVREDNA KOMORA FBiH na Međunarodnom sajmu F.I.T. FUTURE INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IZMIR 2018

26.02.2018
Na poziv i u organizaciji organizatora, Privredna Komora FBiH je učestvovala na Međunarodnom sajmu industrija budućnosti i tehnologija  F.I.T. IZMIR od 22. do 25. februara  2018. godine u Izmiru. Sajam je okupio proizvođače inovativnih sistema i opreme za više oblasti, te je tematski koncipiran kao: Sajam automatike, Sajam elektrike, elektronike i energetike, Sajam hidraulike i pneumatike, Sajam obrade metala, Sajam građevinske automatizacije.

Posebna čast je ukazana BH delegaciji kroz pozdravni govor predsjednika PKFBiH gosp. Mirsada Jašarspahića na ceremoniji otvaranja, kao i zvanično presjecanje vrpce.Na sajmu je P/G  komora FBiH  za potrebe predstavljanja naše privrede  dobila  štand veličine 66m2, na kome su u okrilju PKFBiH predstavljene firme Aluminij d.d. Mostar, Energoinvest d.d. Sarajevo, Bekto Precisa, kao i sve druge koje svoj razvoj trasiraju kroz aktivno učešće u strukovnim udruženjima Privredne Komore. Ukupnu prezentaciju BH privrede i potencijala je obogatilo i učešće predstavnika FIPA-e kao gospodin Kemal Baysak generalni Počasni Konzul BiH u Turskoj.

- Na posebno upriličenom prijemu u kabinetu direktorice Izmirskog sajma (FuarIzmir) gđe Gul Sener, prezentirani su sajmovi u Bosni i Hercegovini kojima je Privredna komora FBiH partner. Nakon detaljnog i iscrpnog razgovora oko zeinteresiranih oblasti i ciljanih skupina na prezentiranim sajamskim događajima, dogovoreni su dalji koraci oko organizovanih dolazaka na sajmove u BiH.

-Na sastanku sa gospodinom Ekremom Demirtasom predsjednikom Privredne komore Izmir sa kojom Privredna komora FBIH ima ugovor o saradnji, predstavnicima proizvodjača I preradjivača aluminijskih proizvoda, predstavljene su mogućnosti saradnje za  Aluminij d.d. Mostar. To je odmah rezultiralo za naredni dan dogovorenoj posjeti dvije kompanije u okolini Izmira  za proizvodnju specijalnih aluminijskih profila finalnog stepena obrade gdje su predstavnici Aluminij d.d. Mostar u direktnim razgovorima razmijenili informacije o planovima, ponudama I investicijama.-Tokom svih sajamskih i protokolarnih aktivnosti, kao i radnih sastanaka u društvu bosanskohercegovačke delegacije je bio gospodin Kemal Baysak, generalni Počasni Konzul BiH u Turskoj dajući time dodatni značaj BH delegaciji. Tokom posebno organizovanog prijema u prostorijama Generalnog Počasnog Konzulata, gospodin Baysak je predstavio članovima BH delegacije bogato iskustvo i aktivnosti konzulata.

Na svemu tome, kao i na dosadašnjoj nesebičnoj podršci, PKFBiH i sve njene članice uvaženom počasnom konzulu gospodinu Kemalu Baysaku upućuju najiskrenije riječi duboke zahvalnosti i poštovanja.