Privredne komore sa delegacijom privrednika u posjeti Industrijskoj zoni Antalija

02.03.2022

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i PKS- Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga su na poziv Industrijske zone Antalija organizovali posjetu grupe kompanija, koje su izrazile potrebu za saradnjom, i u periodu od 20.02.-23.02.2022. godine posjetili Industrijsku zonu Antalije.

Prvi dan posjete , delegaciji je upriličen prijem od strane predsjednika Upravnog odbora Ali Bahara , gdje su kompanije imale priliku da se upoznaju sa podacima o Industrijskoj zoni kao i da se kratko predstave i iznesu svoju zainteresovanost za potencijalnu saradnju sa kompanijama čiji se proizvodni kapaciteti nalaze u Industrijskoj zoni Antalija. Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspahić je kroz svoje izlaganje tokom sastanka predstavio kapacitete članstva privredne komore kao i reprezentativnost delegacije privrednika uz poseban osvrt na šanse koje se otvaraju zbog aktuelnog pregrupisavanja globalnih lanaca dobavljača. Taj trgovinski tehnološki koridor od Turske preko Bosne i Hercegovine kao i ostalih zemalja potpisnica CEFTA protokola ka Evropskoj Uniji ima šansu da postane jedan od najznačajnijih koridora snabdijevanja i trgovine u široj regiji, istakao je Jašarspahić.Inače ova posebno organizovana Industrijska zona je peta po veličini u Turskoj u kojoj trenutno posluje 288 kompanija iz metalskog, prehrambenog, drvnog sektora, proizvodnje tekstila te industrije plastike. Također sama zona posjeduje svoj hotel za prijem poslovnih delegacija, policijsku i vatrogasnu stanicu, kao i školu i smještajne kapacitete za radnike zone.

Predstavnica PKS-Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga je izrazila zadovoljstvo što je privreda Zlatiborskog upravnog okruga dobila mogućnost da se pojavi na jednom ovakvom skupu , zahvaljujući odličnoj saradnji sa Privrednom Komorom Federacije Bosne i Hercegovine sa kojom kroz IPA II projekat prekogranične saradnje ENHANCE povezuju kompanije kako u prekograničnom području tako i sa stranim tržištima, posebno sa Turskom koja je veoma bliska kako Bosni i Hercegovini tako i Republici Srbiji.

Nakon zvaničnog sastanka, tokom prvog dana posjete delegaciji je upriličen obilazak nekoliko proizvođačkih kapaciteta koji posluju unutar zone uz direktne razgovore o uslovima funkcionisanja unutar industrijske zone. Oblast organizovanja tzv. Posebno organizovanih Industrijskih zona je u Turskoj obrađen i posebnim zakonskim rješenjem.
Drugi dan posjete kompanijama su upriličeni unaprijed utvrđeni i terminski precizirani B2B susreti na kojima se razgovaralo sa predstavnicima turskih kompanija koje su prema dostavljenim profilima i potrebama kompanija posjetilaca izrazili potrebu i želju za sastankom. Dovoljno je istaći da je tokom tog dana kroz dinamičan raspored odrađeno 176 konkretnih sastanaka kompanija iz delegacije tokom kojih su predstavnici kompanija uspostavili kontakt i dogovorili potencijalnu saradnju u budućnosti. Predstavnici komora su također imali priliku da razgovaraju sa određenim kompanijama, te da informacije iz tih razgovora mogu da prenesu ostalim kompanijama koje posluju na teritorijama koje pokrivaju ove dvije komore, a za koje smatraju da bi bile zainteresovane da sarađuju sa kompanijama iz ove industrijske zone.

Važno je napomenuti da su predstavnici Industrijske zone Antalija bili veoma zainteresovani za razvoj ovakvih zona u Bosni i Hercegovini i Srbiji, kao i ostalim zemljama regije, te su ponudili i svoju pomoć ukoliko ona bude potrebna prilikom organizovanja ovakvog načina rada privrede, a sve kroz primjere svoje dobre prakse. Također su izrazili spremnost da na zahtjev privrednih komora organizuju niz ovakvih susreta ukoliko kompanije izraze zainteresiranost za iste.

Ispred Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga delegaciju je predvodila Danica Selaković, samostalni stručni saradnik za industriju , a kompanije koje su se predstavile u Zoni su : SIROGOJNO COMPANY doo Rupeljevo, POLIESTER KOMPONENTE DOO Priboj, ZIP UNIVER DOO Bela Zemlja i EUROHORIZONT DOO Prijepolje.

Uz predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine delegaciju su činile sljedeće kompanije: ADAZAL d.o.o. Sarajevo, AS Holding d.o.o. Tešanj, KLAS d.d. Sarajevo, SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo, SWITY d.o.o. Gradačac, JUSRI d.o.o. Goražde, ASCO TCC d.o.o. Goražde, SIGMA d.o.o. Goražde.

Sve kompanije su izrazile veliko zadovoljstvo ostvarenim susretima tokom posjete te izrazile potrebu i spremnost za učešćem na istim i sličnim događajima u organizaciji Privredne komore Federacije BiH i PKS- Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga.