Procedure bankovnih garancija prilikom uvoza usporavaju rast industrije

02.02.2017
U srijedu, 1.2.2017. godine, u prostorijama Privredne komore Federacije BiH, održana je  10. sjednica Odbora Udruženja metalske i elektroindustrije.

Na sjednici je predstavljena  analiza stanja u ovom sektoru po kojoj je metalska i elektroindustrija u FBiH u 2016.  ostvarila izvoz proizvoda u vrijednosti 2,55 milijarde KM i u odnosu na 2015. bilježi pad od dva posto.

Posmatrano po grupama proizvoda, uočeno je da je glavni razlog smanjenja izvoza u 2016. smanjeni obim izvoza 'Metala i njihovih proizvoda' za 7,34 posto i  'Električnih mašina i opreme i njihovih dijelova' za 4,57 posto.

Analiza pokazuje da pozitivne trendove u izvozu bilježe 'Mašine, aparati, mehanički uređaji, kotlovi i nuklearni reaktori i dijelovi' (čiji se izvoz povećao za 1,97 posto u odnosu na 2015.), 'Vozila i njihovi dijelovi' (povećanje od 1,65 posto),  a najbolje rezultate u prethodnoj godini bilježi izvoz 'Oružja, municija i njihovi dijelovi', čiji se izvoz povećao za 23,34 posto.

U metalskoj i elektroindustriji Federacije BiH je uposleno više od 27.000 radnika, broj firmi koje rade u toj branši je oko 1.400, a više od 90 posto proizvoda iz tog sektora plasira se na strana tržišta.

Prisutni članovi Odbora Udruženja metalske i elektroindustrije na sjednici su razmatrali Izvještaj o radu Udruženja za 2016. godinu, te je također  razmatran i plan rada Udruženja za 2017. godinu.
Obzirom da je među 20 vodećih izvoznih proizvoda Federacije BiH, devet proizvoda metalnog i elektro sektora. Predviđanja su da će 2017. godina za metalnu i elektro industriju biti veoma teška, pogotovo iz razloga što se očekuju izmjene zakonskih rješenja koja su od suštinskog značaja za privredu. Ne smije se dozvoliti da se donose zakonska rješenja koja će dovesti do pada konkurentnosti ovog sektora.

Stim u vezi na sjednici su iznešeni komentari na Zakon o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima, zaključujući da se predlagaču sugeriše da će njihova primjena imati negativne posljedice po bh. privredu i da je neophodno izvršiti korekcije ovih nacrta.

Akcenat sjednice je bio na problematici procedura bankovnih garancija kod privremenog uvoza i plaćanje carina na mašine i opremu, koji su doveli do smanjenja investicija i nedovoljnog rasta industrije BiH.

Naime, Komori se javio određeni broj firmi koje imaju probleme u vezi s bankovnim garancijama kod privremenog uvoza. Prilikom privremenog uvoza mašina i opreme koji se koriste za proizvodnju, privredni subjekti moraju osigurati bankovnu garanciju koja je trošak i koja dodatno opterećuje firme. Također, u Udruženju metalne i elektroindustrije smatraju da je neophodno donijeti odluku o oslobođanju plaćanja carina prilikom uvoza opreme i mašina za unapređenje proizvodnje, čime bi se privrednim subjektima omogućilo da lakše dođu do nove opreme i na taj način bi se mogao povećati broj radnika.

Predsjednik Udruženja MEI Kasim Kotorić nakon sjednice izjavio je novinarima da će kod nadležnih institucija nastaviti tražiti rješenja u vezi s procedurama privremenog uvoza i plaćanja carina na mašine i opremu, te da će se i dalje boriti za poboljšanje ambijenta poslovanja, a u cilju povećanja konkurentnosti sektora  što će biti i jedan od prioritetnih ciljeva plana rada Udruženja za 2017. godinu.

"Nastojimo na sve načine da poboljšamo ambijent u kome radimo i da se uključimo u kreiranje zakona radi iznalaženja najboljih rješenja. U prošloj godini imali smo nekoliko aktivnosti na poboljšanju rada metalske i elektroindustrije, posebno u oblasti vojne industrije, gdje smo uspjeli napraviti neke pomake da se olakša poslovanje, što se pozitivno odrazilo na rad te industrije.  Federalna vlada je, kao vlasnik kapitala u tim firmama, uradila dobar dio posla da pomogne onim firmama koje su bile u lošoj situaciji, da bi krenule naprijed, a također dosta toga je učinjeno na olakšavanju dobijanja izvoznih dozvola", dodao je.

Što se tiče autoindustrije, po njegovim riječima, prošle godine su napravljeni određeni pomaci u kontaktima i  njenoj organizaciji, pa je formirana Grupacija autoindustrije koja nastoji da kreira i poboljša svoje uvjete rada i promidžbu na svjetskom tržištu.

"Bankarske garancije koje se traže prilikom privremenog uvoza su jednim dijelom uticale na kumulativne rezulate izvoza ovog sektora u prošloj godini. Te garancije nisu problem samo metalskog i elektro sektora, nego i cijele industrije u BiH", dodao je Mališević, sekretar Udruženja.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)