Projekt BLUEAIR predstavljen na 6. godišnjem forumu EU strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR)

18.05.2021


Projekt BLUEAIR predstavljen je na 6. godišnjem forumu EU strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) pod sloganom „Uz obale zajedničkog mora".

Vodeći partner na projektu - Area Science Park, predstavio je projekt, njegove glavne aktivnosti i ciljeve više od 500 sudionika tijekom panela: "PILLAR I BLUE GROWTH SESSION”

Drugog dana Foruma, projektni partner iz Hrvatske gospodarske komore objasnio je kako EU projekti poput OISAIR i BLUEAIR rade na Strategiji pametne specijalizacije.

Za više detalja kliknite na link https://bit.ly/3ye6sbV

BLUEAIR projekt podržan je od programa Interreg ADRION koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda.

#euinmyregion #adrion #blueairproject