Proširenje saradnje komorskog sistema Federacije BiH i Gospodarske komore Baranjske županije iz Mađarske

29.01.2016

Privredna/Gospodarska Komora Federacije BiH, Privredna Komora ZE-DO kantona i Ambasada Mađarske u BiH, organizirali su sastanak predsjednika privrednih komora Federacije BiH i ZE-DO kantona,  ekonomskog savjetnika Ambasade Mađarske u BiH i predsjednika Trgovinske i gospodarske komore Baranjske županije iz Mađarske. Sastanak je održan u Zenici u prostorijama Privredne komore ZE-DO kantona.
Cilj sastanka je bio analiza dosadašnjeg obima privredne saradnje kompanija sa područja ZE-DO kantona i Federacije BiH  sa kompanijama Baranjske županije, kao i mogući načini buduće saradnje kompanija, u cilju povećanja međusobne ekonomske razmjene.
Mogući oblici saradnje prije svega mogu biti u metalo-prerađivačkom, drvo-prerađivačkom i sektora tekstila, kože i obuće. Također, dogovorena je i razmjena informacija i znanja o načinu obrazovanja kadrova za potrebe privrede, kao i zajedničko učešće u projektima Evropske unije.
Dogovoreno je da se tokom marta tekuće godine, naša privredna delegacija posjeti Baranjsku županiju u Mađarskoj, s tim da se prethodno sagleda i istraži interes privrednika za realizaciju posjete.

P/G K FBiH


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)