Prva poslijeratna strategija razvoja građevinske industrije F BiH U završnoj fazi izrade

Mr.sc. Dženana Hodžić 04.12.2015

Vlada F BiH (Ministarstvo energije rudarstva i industrije) zajedno sa Privrednom komorom F BiH, kao nosiocem aktivnosti, u završnoj je fazi izrade ključnog strateškog dokumenta za razvoj industrije građevinskog materijala u F BiH.

Privredna komora Federacije BiH je nosioc aktivnosti na izradi razvojne strategije industrije građevinskog materijala, koja u suradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i  industrije te pismenoj, ali i direktnoj komunikaciji sa privredom, je došla do radne verzije ovog dokumenta.

Prva javna rasprava po pripremljenom materijalu održana je u Sarajevu, nakon čega su objedinjene sugestije i prijedlozi prisutnih učesnika rasprave u radni tekst Strategije.

Dana 03.12.2015.g. u Privrednoj komori Kantona Tuzla održana je II javna rasprava, sa ciljem da pripremljeni materijal još jednom bude izložen kritičkom osvrtu i analizi, te da se dođe do što kvalitetnijeg i praktično orjentiranog strateškog dokumenta za razvoj industrije građevinarstva.

Prisutni predstavnici privrede aktivno su učestvovali u raspravi po prezentiranom materijalu od starne predstavnika Ministarstva i Komore.

Pored predstavnika dvadesetak privrednih društava ove oblasti sa područja kantona Tuzla, raspravi su prisustvovali i uzeli aktivno učešće i predstavnici kantonalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, predstavnici građevinskog i rudarsko-geološkog fakulteta iz Tuzle...

Rasprava se ocjenjuje kao kvalitetan izvor i doprinos novih spoznaja u odnosu na ponuđeni sadržaj, čime su privrednici dobili i ostvarili mogućnost da aktivno učestvuju u izradi strategije IGM.

Strategija razvoja IGM dio je strategije razvoja F BiH i predstavlja strateški pristup građevinarstvu kroz aktivnosti koje su utvrđene u jednom dugoročnom razvojnom dokumentu, kompetetno može da služi nadležnim organima i institucijama, kao i privrednim subjektima iz ove djelatnosti za definisanje dugoročne politike za razvoj građevinske djelatnosti.

Forsiranje proizvodnje građevinskog materijala na bazi prirodnih resursa je bitan segment u oblasti građevinarstva koji osigurava dinamičnost, produktivnost i kreativnost građevinskog sektora u cjelini.

Cilj ovog dokumenta je da istakne opće karakteristike i probleme sa kojima se suočava industrija građevinarstva F BiH, ali i da odredi namjeru države u ovoj oblasti, predloži mjere i aktivnosti koje se trebaju poduzeti kako bi svako privredno društvo ili pojedinac znali koji je putokaz i kuda treba da se kreće u svojim poslovnim namjerama, sa težnjom konačnog oporavka i napretka ove privredne grane.

Mr.sc. Dženana Hodžić, Sekretar za građevinarstvo i IGM u PK F BiH