Radionica o postupanju sa vodenim muljem

26.09.2017

U organizaciji Privredne/Gospodarske Komore FBiH i Udruženja poslodavaca komunalne privrede FBiH, 13.09.2017. godine, održana je Radionica o postupanju sa vodenim muljem. Teme i prezentanti su bili:

1. Iskustva na Projektu PPOV Butila, Nermin Drnda, Direkcija za puteve KS
2. Vodeni mulj iz pročistača,  dr. Simone Milanolo, HEIS  Institut za hidrotehniku Sarajevo
3. Sagorijevanje nekonvencionalnih goriva u fluidizovanom sloju, doc.dr. Milijana Paprika, Institut za nuklearne nauke Vinča
4. Postupanje s muljem iz otpadnih voda, Tomislav Grizelj, GRIZELJ GROUP Sarajevo

Aktivno učešće uzelo je preko 80 učesnika iz komunalne privrede, prvenstveno  vodosnabdijevanja, kanalizacije i odvodnje,  kao i vlasnika – korisnika  postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Vrlo bitni učesnici su bili i potencijalni financijeri;  WB, EBRD, KfW, Fond za zaštite okoliša FBiH, kao i državni organi: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kantonalni i općinski organi uprave, te privredni subjekti i projektanti u oblasti hidrotehnike.

Upućena pitanja, komentari prema prezentantima, odgovori i diskusije dali su jasnu sliku mogućnosti  ekološkog i humano-korektnog postupanja sa procijednim muljem iz pročistača komunalnih voda i ostalog mulja iz papirne, mesne, drvne industrije, rudarskog procijednog mulja, mulja iz septičkih (crnih) jama, separata sa benzinskih pumpi, uličnih slivnika, sa mogućnošću konvertiranja u toplinsku i rashladnu energiju po preporukama Cirkularne ekonomije sa nula otpada.   

Zaključak radionice je da čim prije treba pristupiti cjelovitom rješenju – korektnom rješavanju tretmana procijednog mulja kao inherentan proces pročišćavanja otpadnih voda u zaštiti prirode i okoliša kroz 7 E - edukacija, ekologija, etika, estetika, energetska efikasnost, energija, ekonomija.

Na ovoj radionici je sadržajno predstavljena implementacija novih naprednih tehnologija i tehnika u tretmanu mulja na postojećim postrojenjima kao i novoprojektiranim  postrojenjima,  koji se će se ubuduće graditi  kako ne bi ostavili mulj kao smeće, potomcima ugrožavajući okoliš i prorodu.  


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)