Radionica VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI za izradu Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za period 2015-2025. godina

22.11.2016
U Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH u toku je radionica ''Vizija i strateški ciljevi'' za izradu Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH za period 2015-2025. godina.

Privredna komora Federacije BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije nosilac je izrade Strategije metalnog i elektro sektora FBiH, te su u izradu također uključene zainteresirane strane: privredna društva, sindikati, institucije lokalne zajednice, kantona i Federacije BiH.

Federalni zavod za programiranje razvoja od samog početka je uključen u izradu ovog dokumenta, te je današnja radionica urađena i vođena od strane njihovih eksperata.

Gđa. Marijana Galić je moderator radionice na kojoj se očekuje donošenje finalnog nacrta vizije sektora, finalni nacrt strateških ciljeva sektora kao i postavljanje potencijalnih prioritetnih ciljeva.
Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)