Saopćenje za medije 07.07.2021

07.07.2021

SAOPŠTENJE SA ZAVRŠNE PRESS KONFERENCIJE POVODOM KAMPANJE ZA 2021.G. POD NAZIVOM ''KUPUJMO DOMAĆE GRADIMO BOSNU I HERCEGOVINU'' I ''KUPUJMO DOMAĆE POSJEĆUJMO LOKALNO'' ODRŽANE U PRIVREDNOJ/ GOSPODARSKOJ KOMORI F BIH U SARAJEVU

Saopćenje za medije 07.07.2021

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima, a u sjedištima kantona/županija u proteklom periodu je provodila kamanju  ''KUPUJMO DOMAĆE GRADIMO BOSNU I HERCEGOVINU'' I ''KUPUJMO DOMAĆE POSJEĆUJMO LOKALNO''.
Kampanja je cijelo vrijeme bila  usmjerena prema prepoznavanju domaćih brendova, proizvoda i usluga, a na samom završetku kampanje održana je press konferencija.

Kampanja prepoznavanja i korištenja domaćih proizvoda i usluga mora biti stalna aktivnost svih institucija, organizacija kao i građana, sa ciljem da educiramo kompletno građanstvo o benefitima korištenja domaćih proizvoda i usluga.
Ogromni deficit  u vanjskotrgovinskoj razmjeni rezultira razvoju drugih država, upošljavanjem radnika u tim drugim državama, dok naša ekonomija ima ogromne probleme u svojoj održivosti, zapošljavanju kao i prikupljanju izvornih prihoda, riječi su potpredsjednika P/G K F BiH Mirsada Jašarspahića.

Zahvalnost na učešću na završnoj press konferenciji Komora je uputila svojim partnerima: Privrednoj komori Kantona Sarajevo, Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo, kao i predstavnicima domaćih trgovinskih lanaca ROBOT d.o.o,  HOŠE komerc., BINGO d.o.o. i PENNY PLUS.

Zahvalnost za saradnju tokom kapanje upućujemo kantonalnim komorama i  lokalnim nivoima vlasti: Tuzle, Zenice, Mostara, Bihaća, Širokog Brijega, Goražda, Orašja, Travnika, Sarajeva i Livna, kao i medijima koji su bili stalni pratioci i partneri u ovoj važnoj kampanji.

Svakako je važno istaći da predstavnici navedenih trgovinskih lanaca prepoznaju važnost ove kamapanje, te izražavaju opredijeljenost podrške domaćim proizvodima u svojim trgovinskim centrima.