SAOPŠTENJE O PRESUDI USTAVNOG SUDA F BIH

23.11.2018


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, na osnovu Zaključka Odbora  Udruženja metalne i elektro industrije P/G komre F BiH, podnijela  je ovlaštenom predlagaču potpredsjedniku F BiH Milanu Dunoviću,  zahtjev za pokretanje inicijative za ocjenu ustavnosti odredbi članova 73. i 75. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH objavljenom u  „Službenim novinama Federacije BiH",  broj 67/05.  

Razlog za pokretanje navedenog zahtjeva  bio je što pojedine općine na području Federacije BiH imaju različitu praksu primjene odredbi navedenog Zakona prilikom regulisanja naknada svojim odlukama. Tako obračunavaju i naplaćuju naknade za korištenje građevinskog zemljišta i na nekretnine u privatnom vlasništvu.

Cijeneći da navedena inicijativa ima osnova za podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti, potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović je u martu 2017. godine podnio zahtjev Ustavnom sudu Federacije BiH za ocjenu ustavnosti nekoliko odredaba Zakona o građevinskom zemljištu.

Temeljem podnesenog zahtjeva Ustavni sud je 23.10.2018. godine donio presudu kojom potvrđuje da pojedine odredbe Zakona o građevinskom zemljištu F BiH nisu u skladu sa Ustavom F BiH.