Saradnja Privredne/Gospodarske komore FBiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje s ciljem jačanja tržišta rada

kfbih 05.11.2015

rivredna komora FBiH i Federalni Zavod za zapošljavanje su usaglasile zajedničke ciljeve i interese u oblasti podrške privredi i zapošljavanju i cijeneći da je veoma važna  promocija posredovanja u zapošljavanju, pozivamo članice Komore i sve zainteresirane poslodavce da na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje www.fzzz.ba  iskoriste mogućnost besplatne registracije, što osigurava pristup i pretragu baze podataka (biografija) nezaposlenih lica i  besplatno objavljivanja oglasa.

Javne službe za zapošljavanje raspolažu najvećom kadrovskom evidencijom (nezaposlenih), tako da mogu osigurati informacije o stručnoj spremi, obrazovnim profilima, radnom iskustvu, svim relevantnim vještinama i znanjima, i ostalim podacima važnim za poslodavca kod odabira budućih uposlenika. Uz mogućnost brzog i profesionalnog posredovanja kod zapošljavanja, nudi se i niz drugih usluga zainteresiranim stranama, a s ciljem da se Federalni zavod za zapošljavanje etablira kao pouzdan partner na tržištu rada.