SARADNJA PRIVREDNE KOMORE FEDERACIJE BIH I MAŠINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

28.10.2016
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić i dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Izet Bijelonja, su 28.10.2016. godine potpisali Memorandum o poslovno tehničkoj saradnji.

Polazeći od zajednički izraženog interesa  i spremnosti da  svojim aktivnostima u okviru zakonskih nadležnosti, doprinesu stvaranju i poboljšanju poslovnog ambijenta, kao i unaprjeđenju međusobne saradnje na području Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, Komora i Mašinski fakultet su u Memorandumu o poslovno tehničkoj saradnji, utvrdili ciljeve i načine dugoročne stručne, tehničke i obrazovne saradnje.

Razmjena informacija, prijedloga i mjera, a koje se tiču visokoškolskog obrazovanja, saradnje privrede i fakulteta, zajedničko učešće na projektima kod domaćih i stranih organizacija, organizacija tematskih skupova i dr.,  samo su neke od aktivnosti na koje su se obavezali potpisnici Memoradnuma o poslovno tehničkoj saradnji.

Prema riječima predsjednika Privredne komore Federacije BiH g. Mirsada Jašarspahića, cilj je osigurati kontinuiranu komunikaciju između  privrede i obrazovnih institucija, koja će rezultirati novim prijedlozima za poboljšanje obrazovnih programa, prijedlozima za orjentaciju privrednog razvoja, kako bi se informacije koristile za definisanje mjera u oblasti tekuće ekonomske i razvojne politike.

Jedan od najvažnijih ciljeva Mašinskog fakulteta je da sa što više praktične nastave u proizvodnim kompanijama, stalnim pozitivnim promjenama i unaprjeđenjem obrazovnih programa, obezbjedi proizvodnju kadrova koji će imati kompetencije koje se na tržištu traže, istakao je dekan Mašinskog fakulteta prof.dr. Izet Bijelonja.

Potpisivanjem ovog memoranduma Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH nastavlja sa aktivnostima koje će omogućiti da privredni subjekti uključeni u rad strukovnih udruženja u Komori lakše dolaze do potrebnih informacija i da saradnja privrede sa obrazovnim institucijama rezultira kvalitetnijim obrazovnim programima i kvalitetnijim kadrovima.