SBF 2016 - POTPISAN SPORAZUM O POSLOVNOJ SARADNJI IZMEĐU P/G KOMORE FBIH I TRGOVAČKE KOMORE INDIJSKE REGIJE KARNATAKA

06.05.2016
U okviru aktivnosti P/G komore FBiH na sedmom Sarajevo Business Forumu 2016, predsjednik Komore Mirsad Jašarspahić ugostio je privrednu delegaciju indijske savezne države Karnataka, predvođene gospodjom Shabeebe Sultana, zamjenicom predsjedavajućeg trgovinske Komore regije Karnataka.

Tom prilikom, dana 06.05.2016. godine, je došlo do potpisivanja Sporazuma o poslovnoj saradnji dviju Komora.

Sa ciljem uspostavljanja tješnje poslovne saradnje između dvije prijateljske zemlje, potpisivanjem ovog Sporazuma obje Komore su otvorile novo poglavlje zajedničkim privrednim aktivnostima.

„Rad na poslovima direktnog povezivanja privrednika dviju zemalja s akcentom na povećanje investicionih ulaganja u BiH uz podizanje nivoa trgovinske, industrijske i naučno tehničke saradnje, biće težište aktivnosti dviju Komora koje su potpisivanjem današnjeg Sporazuma dobili i pravni okvir" naglasio je Mirsad Jašarspahić, predsjednik P/G komore FBiH.

Nakon kratke prezentacije o aktivnostima Komore pretstavljeni su potencijali i ukazane poslovne mogućnosti zajedničkih nastupa BH i Indijskih privrednika.

Gospođa Shabeebe Sultana je iskazala interesovanje za ulaganje u energenski sektor, prvenstveno u oblasti proizvodnje električne energije iz otpada, kao i sve vidove saradnje, u oblasti industrije, trgovine i turizma.

Centar za međunarodnu saradnju P/G KFBiH
Emir Pašić dipl.ecc
e.pasic@kfbih.com