Sektor za poljoprivredu i trgovinu

Pri P/G K FBiH djeluje sektor za poljoprivredu i trgovinu, a obuhvaća iz dijela poljoprivrede svu poljoprivrednu, prehrambenu i duhansku industriju, te iz dijela trgovine promet proizvoda na malo i veliko. U sklopu ovog sektora imamo dva Udruženja i to: Udruženje poljoprivrede, prehrambene i duhanske industrije i Udruženje trgovine koje je u fazi formiranja.

 

Kontakt:

Direktor sektora
Erina Lasić dipl.ing.
Tel: 00387 36 331 22300387 36 331 223, e.lasic@kfbih.com

 

Udruženje poljoprivrede, prehrambene i duhanske industrije obuhvaća različite grane proizvodnje i to:

- Proizvodnja i prerada mesa, mlijeka, ribe i riblje mlađi, peradi, stočne hrane i žitarica, voća i povrća, mlinsko pekarsku i konditorsku industriju, sjemenski i sadni materijal, ljekovito i aromatično bilje, alkoholna pića i vina, pivo, vodu i sokove te med i pčelinji proizvodi.

Tajnik/sekretar Udruženja
Ivica Barbarić
Tel: 00387 36 446 066, i.barbaric@kfbih.com


Udruženje prometnika naftnih derivata FBiH

Udruženje čine pravna lica koja su registrirana na području Federacije Bosne i Hercegovine, a koja u svojoj registriranoj djelatnosti,pored ostalih djelatnosti, u oblasti nafte i derivata nafte, obavljaju sljedeće :

a) transport nafte i derivata nafte,
b) trgovina na veliko derivatima nafte,
c) trgovina na malo derivatima nafte,
d) skladištenje nafte i derivata nafte.


Tajnik/sekretar Udruženja

Amela Kečo dipl.prav.
tel: 033/ 667-938
tel: 033/ 217-782
fax: 033/ 217-783
e-meil: a.keco@kfbih.com
website: upnd.kfbih.com


Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima

Članovi Udruženja mogu biti privredni subjekti koji vrše uvoz, prodaju i servis novih motornih vozila sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Za firme koje po mjestu registracije nisu sa područja F BiH, članstvo u ovom Udruženju ne mora biti uvjet članstvu P/G Komori F BiH.


Sekretar Udruženja
Andreja Softić, dipl.oec.
Tel: 033/ 566-333
Fax: 033/ 217-783
E-mail: a.softic@kfbih.com
Web: www.kfbih.com