SEMINAR - Javne nabave u praksi: Aktualna pitanja javnih nabava vezana za najnovije zakonske i podzakonske akte

13.10.2016


U organizaciji  Privredne/Gospodarske komore F BiH najavljujemo seminar na temu:
„Javne nabave u praksi: Aktualna pitanja javnih nabava vezana za najnovije zakonske i podzakonske akte
( za ugovorne organe i ponuđače )

Seminar će se održati u Mostaru u prostorijama Privredne/Gospodarske komore F BIH, dana 18.11. 2016. godine.

 Na seminaru će se obraditi:
1. Zakon o financijskom poslovanju – utjecaj na nove i već okončane postupke javnih nabava; Problemi i prijedlozi rješenja
2. Novi Pravilnik o uslugama iz Aneksa II, dio b. Zakona o javnim nabavama
3. Pravilnik o elektronskoj aukciji – Novosti, primjena i rješavanje problema
4. Praktične vježbe, pitanja i odgovori


Obzirom  da Zakon o financijskom poslovanju ima značajne implikacije na postupke javnih nabava, te najnovije podzakonske akte donesene na temelju Zakona o javnim nabavama, certificirani predavači će obraditi najvažnija pitanja najnovijih zakonskih i podzakonskih akata, te dati praktične upute i prijedlog.


Cilj nam je da uz dugogodišnje iskustvo, sa vrhunskim stručnjacima i radom sa malim grupama polaznika vam osiguramo kvalitetnu informaciju uz praktične primjere.

Više informacija možete naći ovdje.
Prijavni obrazac.Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)