Seminar – Pravo i politika konkurencije

06.01.2016

Privredna/Gospodarska komora FBiH u saradnji sa projektom EUCOMP "Podrška provođenju propisa u oblasti konkurencije u BiH i dalje jačanje konkurencijske politike, uključujući i komponentu državne pomoći" organizira seminar o pravu i politici konkurencije, koji će se održati u ponedjeljak, 11. januara 2016. godine u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH (Sarajevo, Branislava Đurđeva 10).

Više informacija o seminaru možete pronaći u pozivnom pismu i dnevnom redu.

Projekat EUCOMP finansiran je sredstvima Evropske unije, u sklopu Instrumenta predpristupne pomoći (IPA).

Molimo da učešće predstavnika Vašeg preduzeća potvrdite telefonom (na broj 033/200-419033/200-419) ili e-mailom (na adresu a.handzic@kfbih.com) najkasnije do petka, 08.01.2016. godine do 16.00 sati.