Sjednica skupštine Udruženja građevinara P/G K F BiH

15.03.2017

Dana 14.03.2017.g., u velikoj Sali Privredne komore F BiH, održana je sjednica skupštine Udruženja građevinara P/G K F BiH.Sjednicu je otvorio predsjednik Udruženja građevinara gosp. Hamed Ramić (Euro-Asfalt Sarajevo). Pozdravna obraćanja skupu imali su: gosp. Ognjen Marković (direktorprojekta za energetsku efikasnost - USAID),  Mirsad Jašarspahić (podpredsjednik PK F BiH) i Gordan Čahtarević (Kabinet premijera Vlade F BiH).

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na potencijale enrgetske efikasnosti i modele finansiranja mjera energetske efikasnosti, sa posebnim osvrtom na obligacione šeme za energetsku efikasnost.

U okviru ove tačke dnevnog reda, prisutnima su se obratili gosp. Goran Krstović (voditelj projekta za promociju energetske efikasnosti – GIZ) i gosp. Mak Kamenica (zamjenik direktora projekta za energetsku efikasnost - USAID).

Predstavnici USAID-a i GIZ-ovog projekta Poticanje energetske efikasnosti u BiH, su predstavili investicione potencijale u BiH kroz provođenje politika i mjera energetske efikasnosti. Jedan od mogućih instrumenta kojim se finansiraju mjere energetske efikasnosti putem domaćih sredstava, koja ne zavise od donacija ili kredita, su obligacione šeme energetske efikasnosti.Na ovaj način se postižu dalekosežni efekti u smislu stvaranja radnih mjesta u građevinskom sektoru - kompanije koje implementiraju radove, u industrijskom sektoru - kompanije koje proizvode potrebnu opremu i materijale, kao i uslužnom sektoru- kompanije koje nadziru kvalitet usluga, izdaju različite građevinske certifikate, marketing i slično. Mehanizam obligacionih šema energetske efikasnosti može pomoći da se unaprijedi privreda BiH i iz tog razloga se ona smatra razvojnim mehanizmom – istaknuto je na jučer održanoj sjednici.

Druga tačka dnevnog reda imala je za cilj predstavljanje Strategije razvoja industrije građevinskog materijala, koja je urađena za period od 2016-2025 godine, za područje F BiH.

Strategija se temelji na razvojnoj industriji F BiH i usklađena je sa strategijom razvoja F BiH.

Na izradi ove Strategije radila je radna grupa, imenovana od strane Ministra energetike industrije i rudarstva, a cinili su je predstavnici privrede-proizvođači građevinskog materijala, predstavnici Ministarstva energetike, industrije i rudarstva i predstavnici Privredne komore F BiH. Nakon imenovanja radne grupe, usvojen je projektni zadatak , sa tačno utvrđenom metodologijom po kome se dalje radilo.

Prezentatori po ovoj tačci dnevnog reda bile su Eldara Šoše (FMERI, član radne grupe za izradu Strategije) i Dženana Hodžić (PK F BiH, član radne grupe za izradu Strategije).

Istaknute su prilike i potrebe, koje su bile opredjeljujuće za izradu ovog dokumenta, te predstavljen proces i metodologija rada.

Analiza industrije građevinskog materijala i građevinarstva napravljena je na osnovu dostupnih pokazatelja o zaposlenosti, platama, kapacitetima proizvodnje i usluga u građevinarstvu, dostupnoj literaturi o nalazištima sirovina... Pored toga, anketirana su i analizirana preduzeća, koja se bave izvođenjem radova u građevinarstvu o stanju poslovanja na tržištu, prisutnim i mogućim problemima i eventualnim prijedlozima rješenja za takve probleme. Takođe, napravljena je i analiza poslovanja proizvođača građevinskog materijala, putem anketiranja ovih firmi. Na osnovu svega navedenoga, izrađena je swot analiza , koja je dalje poslužila za odgovore kakvu industriju građevinskog materijala želimo , koji su konkretni prijedlozi prema Vladi F BiH...

Nakon kompletiranja, radni materijal je bio podvrgnut kritičkim mišljenjima javnosti, kroz organizovane tri javne rasprave u Sarajevu, Tuzli i Zenici, u kojima su učestvovali privrednici, akademska zajednica i nadležna ministarstva. Poslije toga, strategija je objavljena na web strani, a zatražena su i institucionalna mišljenja. Jučerašnji skup bio je prilika da se prisutni upoznaju sa Strategijom, daju svoja mišljenja, prijedloge i sugestije u odnosu na istu.

Sjednici je prisustvovao veliki broj predstavnika privrede, koji su, po obje tačke dnevnog reda, uzeli aktivno učešće u raspravi.